Vladishki Bridge

Vladishki Bridge is an old landmark built in 1774 in Veliko Tarnovo. It is perfect for walks at any time of the year and connects both sides of the Asenov district between the hills of Carevec and Trapezica. The bridge stands out with its breathtaking view, which has become a favorite for couples who lock padlocks on it as a sign of eternal love.

The bridge is made of thick stone foundations and massive timber that serves as its body. At one end of the bridge, you can see old guardhouses used by security personnel. Some historians even speculate that there were defensive towers on both sides of the bridge, but this remains unverified. 

The location offers a beautiful panorama and a cozy atmosphere for people who enjoy nature and ancient landmarks. Visitors can see the bridge and the nearby temples of „St. George“ and „St. Dimitar“, which are also interesting attractions worth visiting.Владишки мост

Владишкият мост е стара забележителност построена през 1774г в град Велико Търново, която е перфектна за разходки по всяко време от годината. Той свързва двете части на квартал Асенов между хълмовете Царевец и Трапезица.

Мостът се откроява с вземащата дъха гледка, която е станала любима на двойки, които в знак на вечна любов заключват катинари по него. Търновската атракция е изработена от дебели каменни устои служещи за основи и масивна дървесина извършваща функция на тяло.

В единия край на моста можете да видите стари, но запазени караулни помещения на тогавашна охрана. Някои историци дори смятат, че е имало отбранителни кули от двете му страни, но остават само спекулации.

Мястото предоставя красива панорама и уютна обстановка за хора, които се наслаждават на природата и старинните забележителности. Те не само могат да видят моста, но и от десния му бряг се виждат храмовете “Св. Георги” и “Св. Димитър”, които също така са интересни обекти заслужаващи да се посетят.

Tags:

Comments are closed