Asenova Mahala

Veliko Tarnovo has many historical landmarks, but one of them stands out for its beauty and past – Asenova Mahala. The neighborhood was one of the most populous during the Second Bulgarian Empire. Due to the circumstances, the boyars found it hard to live here, and with its fortification, it became a part of the Tarnovgrad system.

In Asenova Mahala, you can still see many well-preserved cultural monuments, such as the churches „St. Dimitar Solunski“, „St. George“ and „St. Forty Martyrs“, which bear historical, archaeological, and art research.

Of course, in addition to the historical landmarks, pay attention to the beautiful nature surrounding the neighborhood. Asenova Mahala is the perfect little place in the old capital city where you can immerse yourself in nature and spend your relaxing days in the comfort of our guest house.

Асенова Махала

В град Велико Търново могат да се срещнат много исторически забележителности, но една от тях изпъква с нейната красота и минало, а именно Асенова Махала. По време на Втората българска държава, кварталът е бил един от най-населените. Вследствие на обстоятелствата, на болярите им станало тясно за живеене и с укрепването му, става част от системата на Търновград.

В Асеновата махала могат да се видят все още много запазени паметници на културата като църквите “Св. Димитър Солунски”, “Св. Георги” и  “Св. Четиридесет мъченици”, които носят исторически, археологически и изкуствоведски изследвания.

Разбира се, освен историческите забележителности, отдайте част от вниманието си и оценете красивата природа, която заобикаля квартала. Асенова Махала е перфектното местенце в старопрестолната столица, където да се отдадете на природата и да прекарате почивните си дни в уюта на нашата къща за гости.

Comments are closed