Beautiful picture of the church

Church “St. Ivan Rilski”

The beautiful „St. Ivan Rilski“ church is located at the northern foot of the Tsarevets fortress in Asenova Mahala. It is a part of a large monastery complex where the „St. Petar and Pavel“ church is also situated.

The history of the „St. Ivan Rilski“ temple is unclear, but it is believed there was a church with the same name on Trapesitsa Hill. However, after the Turks conquered Tarnovo, life there ceased. Later, the relics from the old church were transferred to Asenova Mahala, where they can be seen today.

The church houses the remains of Ivan Rilski for about 100 years, after which they were taken and moved to the Rila Monastery. The temple also has a strong connection to the remains of 70 other saints that were kept there after 1394.

Visiting the complex is a unique experience that you will be satisfied with. Besides being home to two churches, it is surrounded by beautiful and fresh nature. To make your visit even more pleasant, check out our welcoming guesthouse, which welcomes you with open arms and provides the comfort and luxury of the old capital.

Красива панорама на църквата

Църква “Св. Иван Рилски”

Красивата църква “Св. Иван Рилски” се намира в северното подножие на крепостта Царевец в Асенова махала. Богосложебната сграда е част от голям манастирски комплекс, в която се намира и църквата “Св Петър и Павел”.

Храмът „Св. Иван Рилски“ няма много ясна история и се предполага, че на хълма Трапезица е имало храм със същото име, но след като турците превземат Търново, животът там замира. След това реликвите от старата църква са пренесени в Асенова махала, където можем да ги видим и днес.

В църквата са съхранявани мощите на Иван Рилски за около 100 години, след което са взети и преместени в Рилския манастир. Храмът също има голяма връзка с мощите на 70 други светци, които са били опазвани там след 1394г. 

Усещането, което ще изпитате след посещението на комплекса, е неповторимо и няма да останете разочаровани. Освен че той е дом на двете църкви, той е заобиколен и от красива, свежа природа. За да направите посещението си още по-приятно, можете да посетите нашата къща за гости, която не самo Ви очаква с отворени врати, но и ще Ви даде комфорта и лукса на старопрестолната столица.

Comments are closed