Апартаменти велико търново

Шишманова баня

What was Shishmanova banya then

Veliko Tarnovo

The Shishmanova Banya was essential for the residents of Tarnovo, as it was one of the public buildings in the city. During excavations, the foundations of the bathhouse, which were built of stones and bricks, were discovered. The building had several rooms, including different bathing rooms, changing rooms, and relaxation areas. The interior walls of the bathhouse were lined with mosaics and frescoes, evidence of the high level of art at that time.

It served not only for hygiene but also as a place for meetings and socializing. The bathhouse was used by the upper class, including the kings and their court, as well as by ordinary citizens.

What is „Shishmanova Banya“ now?

After thorough research, the bathhouse was restored and opened to visitors. Today it is an important tourist attraction in Veliko Tarnovo. Visitors can explore the remains of the building and learn about the history and culture of the Second Bulgarian Empire. Shishmanova Banya is an important landmark in Tarnovo and is perfect for visits throughout the year.

Guest Apartment „The View“

If you are enthusiastic about historical landmarks, Veliko Tarnovo is the place to be. Shishmanova Banya is just one of the places connected with the old Bulgarian Empire in the Tarnovo region. To make your stay easier, you can stay in our guest apartment, located 5 minutes from Shishmanova Banya, close to the city center, fully equipped with a kitchen, bathroom, terrace with a beautiful view, free Wi-Fi, and many other amenities for you to enjoy.

Veliko Tarnovo

Какво е била “Шишманова баня” 

Шишмановата баня е била изключително важна за жителите на Търново, тъй като е била една от обществените сгради в града. При разкопките са открити основите на банята, които са изградени от камъни и тухли. Сградата е съставена от няколко помещения, включително различни стаи за баня, стаи за преобличане и отдихални помещения. Вътрешните стени на банята са били облицовани с мозайки и фрески, които са свидетелство за високото ниво на изкуството през това време.

Тя е служила не само за хигиенни нужди, но и като място за срещи и общуване на хората. Банята е била използвана от висшия клас, включително царете и техните придворни, както и от обикновените граждани.

Какво е сега “Шишманова баня”

След основателното проучване на банята, тя е била реставрирана и открита за посетители. Днес тя представлява важен туристически обект и атракция във Велико Търново. Посетителите могат да разгледат останките на сградата и да се запознаят с историята и културата на Второто българско царство. Шишманова баня е важна търновска забележителност и е перфектна за посещения през цялата година.

Апартамент за гости “The view”

Ако сте ентусиаст за исторически забележителности, Велико Търново е вашето място. Шишманова баня е само едно от местата, които са свързани със старото българско царство на търновска територия. За да улесните престоя си, можете да отседнете в нашия апартамент за гости, който е на 5 минути от Шишманова баня, близо до центъра, напълно оборудван с кухня, баня, тераса с красива гледка, безплатен WI-FI и още много екстри, от които можете да се възползвате.

Written by DigitWrite

Comments are closed