Самоводска чаршия е място където може да се потопите в магията на самобитните занаяти от XIXв. Улицата е била основна търговска улица на Велико Търново, където майсторите са практикували занаятите си в дюкяни разположени в приземните етажи на къщите. В наши дни там още съществуват различни работилници – дърворезбарска, иконописна, шекерджийска, кожарска, грънчарска и други. На улицата може да пиете автентично кафе на пясък в шекерджийницата приседнали на трикрако столче. Точно насреща се намира и модерен винен бар, където може да дегустирате различни вина поднесени на бурета на самата улица или да си закупите бутилка вино от богатата селекция вътре в бара. На улицата се намира емблематичната сграда на Хан „Хаджи Николи“, която задължително трябва да посетите. Малко преди пешеходното начало на улицата се намира и „Къщата с Маймунката“.


Samovodska charshia is a place where you can immerse yourself in the magic of original crafts from the XIX century. The street was the main trade street of Veliko Tarnovo, where the craftsmen practiced their crafts in shops located on the ground floors of the houses. Nowadays there are still various workshops – woodcarving, icon painting, confectionery, leather, pottery and others. On the street you can drink authentic coffee on the sand in the candy store sitting on a three-legged chair. Directly opposite is a modern wine bar, where you can taste different wines served on barrels on the street or buy a bottle of wine from the rich selection inside the bar. On the street is the iconic building of Khan „Hadji Nikoli“ which you must visit. Shortly before the pedestrian start of the street is the „House with the Monkey“.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/zabelezhitelnosti/aek-samovodska-charshiya/

Tags:

Comments are closed