Забележителности във велико търново

Архитектурно-музеен резерват “Трапезица”

If you are a fan of historical landmarks, the Trapezitsa Reserve is the perfect place to enjoy a sunny day. It is full of history, so significant that it will make you feel the true Bulgarian spirit when you visit the museum. The high towers and the architecture surrounding you while you’re there are imposing and worth seeing.

History of the reserve

Before visiting one of the most important landmarks in Veliko Tarnovo, you need to know its history. Since ancient times, Trapezitsa has been a Roman city, home to senior Roman officials due to its location on three hills, forming a natural fortress. During the Middle Ages, it remained an important developing center of the Tarnovo capital during the Second Bulgarian Empire. It housed palaces, churches, and monasteries inhabited by senior spiritual and secular statesmen. Today, it attracts thousands of visitors with its archaeological value and beautiful views of the Yantra River and Veliko Tarnovo.

Why visit Veliko Tarnovo

If you are wondering where to go on vacation, Veliko Tarnovo is your solution. It is home to the Trapezitsa reserve, the Vladishki Bridge, the Church of the 40 Martyrs, the Tsarevets Fortress, and many other landmarks worth seeing. To make your stay even more enjoyable, stay in our cozy guest apartment! It provides you ample space, beautiful views of the city, proximity to the center, free WiFi, and many more extras to enjoy.“

Красива панорама на трапезица

Архитектурно-музеен резерват “Трапезица”

Ако сте фен на историческите забележителности, резерват “Трапезица” е перфектното място за вас, за да се насладите на един слънчев ден. Той е пълен с история, толкова значима, че ще ви накара да почувствате истинския български дух, когато посетите музея. Високите кули и архитектурата, която ви заобикаля докато сте там е наистина впечатляваща и си заслужава да се види. 

История на резервата

Преди да посетите една от най-важните забележителности във Велико Търново трябва да знаете нейната история. Още през античността Трапезица е била римски град, който е бил дом на висши римски служители поради разположението на три хълма, което образувало естествена крепост. През средновековието той продължава да бъде важен развиващ се център на Търновската столица по време на Второто българско царство. В нея са се намирали палати, църкви, манастири, обитавани от висши духовни и светски държавници. Днес, той привлича хиляди посетители с археологическата си стойност и красивите гледки към река Янтра и Велико Търново.

Защо да посетите Велико Търново 

Ако се чудите къде да отидете на почивка, град Велико Търново е решението за вас. Той не само е дом на резерват Трапезица, но и на Владишки мост, църква “Св. 40 мъченици”, крепост Царевец и много други забележителности, които си заслужават да се видят. За да ви улесним престоя още повече, можете да отседнете в нашия уютен апартамент за гости! Той ви предоставя широко пространство, красиви гледки към града, близост до центъра, безплатен WiFi и още много екстри, на които да се насладите.

Красива панорама на трапезица

Comments are closed